+421 233 070 466 (Po-Pi 8:00-16:00)
Krajina doručenia

Ako na spevnenie svahu? [Podrobný návod]

Máte na záhrade svah, ktorý by ste radi osadili kríčkami alebo pôdopokryvnými rastlinami, ale neviete ako na to? Inšpirujte sa v našom článku. Poradíme vám, ako spevniť svah práve pomocou rastlín.

Čo sa v článku dozviete? Kliknite na kapitolu a prečítajte si, čo vás práve zaujíma

Máte v pláne vysadiť na svahu pri dome vegetáciu, a tým terén spevniť a ochrániť proti erózii, ale desí vás vidina namáhavej údržby a finančne náročného technického riešenia? Nenechajte sa odradiť.

Kokosová siť na spevnenie svahu

Svažitý terén poskytuje nespočetne veľa príležitostí, ako z nevzhľadnej záhrady vytvoriť oázu plnú pestrých farieb a tvarov bez toho, aby ste úplne vyčerpali svoj domáci rozpočet. Ukážeme vám, ako je možné spevniť svažitý terén spôsobom, ktorý je efektívni a šetrný k životnému prostrediu.

Ktoré faktory hrajú rolu pri spevnení svahu?

Návrhu a kultivácii svahu by mal predchádzať dôkladný prieskum terénu. Medzi významné faktory patrí:

  • poloha svahu
  • dĺžka, výška a sklon terénu
  • zloženie a vlastnosti pôdy

Podľa toho, na ktorú svetovú stranu je svah orientovaný, môžete usudzovať klimatické podmienky (miera slnečného žiarenia, množstvo zrážok…). Nemenej dôležité je poznať tiež sklon svahu – budete tak schopní vybrať zodpovedajúci druh protieróznej ochrany.

Odborné posúdenie terénu je vhodné prenechať odborníkom. Približnú predstavu o vlastnostiach svahu si ale môžete urobiť aj sami. Nižšie nájdete niekoľko typov, ktoré vám môžu počiatočný prieskum uľahčiť.

  • Zloženie pôdnych vrstiev môžete zistiť pri odkrývaní pôdy.
  • Smer odtekajúcej dažďovej vody naznačí smer, v ktorom pôsobí erózia.
  • Stabilitu pôdy je možné zbežne posúdiť podľa smeru zosúvajúcej sa zeminy.
  • Podľa stavu porastu a miery zamokrenia si dokážete urobiť predstavu o akosti pôdy.

Kokosová sieť na svahu

Aké sú možnosti stabilizácie prírodnou cestou?

Existuje rada možností, ako vykonať lacné spevnenie svahu – od betónových tvaroviek, cez tehly až po tradičné kamene. Pokiaľ ale chcete svoj svah pokryť husto rastúcou zeleňou, možno sa obzeráte po možnosti, ako svah stabilizovať a ochrániť proti erózii za pomoci pôdopokryvných rastlín, kríkov alebo trvaliek.

Ako svažitý terén zabezpečiť do doby, než ho pokryjú zasadené rastliny? Veľkej obľube sa v posledných rokoch tešia prírodné materiály, ktoré sa postupne rozkladajú v pôde, bez toho aby zanechávali stopy na životnom prostredí alebo v neskoršej fáze hyzdili ozelenený svah.

V takom prípade ide o DOČASNÚ formu protieróznej ochrany. Do doby, než sa použité materiály úplne rozložia v pôde, musí funkciu ochrany proti erózii prevziať vysadená vegetácia.

Využitie protieróznych rohoží a sietí

Protierózne rohože a siete patria medzi ekologické materiály, ktoré na svahoch vydržia v rádoch mesiacov až rokov. Rozlišujeme ich podľa:

  • materiálu (juta, kokos, slama apod.)
  • alebo štruktúry (siete alebo rohože).

1.Štruktúra protieróznych výrobkov

Protierózne siete majú otvorenú štruktúru, ktorá poskytne ochranu proti eróznym vplyvom, ale samotná nie je vhodná na mulčovanie. Pre tieto účely sa kokosové siete kombinujú napr. s netkanými textíliami alebo rozložiteľnými ekotextíliami.

Protierózne rohože majú naproti tomu uzavretú štruktúru (poskytujú 100% pokrytie svahu). Pokiaľ chcete využiť rohože na mulčovanie, je možné použiť tzv. "riešení 2v1": prírodnú rohož v kombinácii s prírodným latexom alebo s polypropylénovou sieťovinou a fóliou, ktoré zabránia rozrastaniu buriny (nerozloží sa, ale pod rastúcou vegetáciou nebudú vidieť).

2. Materiál rohoží a sietí

Ďalším určujúcim parametrom je výrobný materiál. Najčastejšie sa rohože a siete vyrábajú z jutových alebo kokosových vlákien. 

PARAMETRE PROTIERÓZNE ROHOŽE A SIETE
Výrobný materiál JUTA KOKOS
Funkčná životnosť 12–24 mesiacov 24–36 mesiacov
Plošná hmotnosť 500 g/m² 350–900 g/m²
Doporučený max. sklon svahu cca do 30° cca do 45°

TIP: Pri výbere protieróznych sietí a rohoží je dôležité sledovať technické parametre, ako sú druh výrobného materiálu a plošná hmotnosť výrobku. Hlavne pri väčších realizáciách zohrajú úlohu tiež rozmery produktov a spôsob zabalenia (väčšie role sú pri prevoze alebo manipulácii skladnejšie ako klasický rozmernejší balík).

Ako spevniť svah v záhrade?

Predtým, ako sa pustíte do inštalácie prírodných textílií, je nutné vytvoriť pre pokládku príhodné podmienky. Ako na to?

TIP: Podrobnejšie informácie, ako postupovať pri stabilizácii svahu za použitia dočasnej protieróznej ochrany, nájdete v inštalačnom postupe (vo formáte PDF).

Kokosové rohože na palete

1. Príprava povrchu

Zo všetkého najskôr zarovnajte povrch svahu: zasypte priehlbiny, ryhy, zbavte sa vydutín apod. Následne odstráňte prebytočné predmety, ako sú kamene, drevo alebo rastúce traviny.

Akonáhle máte pôdu pripravenú, nasleduje ohumusovanie, tj. navážka ornice po celej ploche terénu, ktorý budete chcieť stabilizovať. Pokiaľ ste najskôr zo svahu odobrali vrchnú vrstvu pôdy, môžete ju teraz vrátiť na miesto.

Aké množstvo zeminy na svahu použiť? Platí, že pri inštalácii protieróznych rohoží a sietí sa naváža ornica v ich plnej hrúbke. Pri plastovej protieróznej ochrane sa na ohumusovanie naváža zemina v hrúbke 25 mm.

Následne v korune a päte svahu vyhĺbte ryhy minimálnej hĺbky 250 mm a šírky 500 mm. Vzdialenosť kotevnej ryhy od hornej hrany svahu by mala činiť 300 mm, v päte je možné nadviazať priamo na svah.

Do pripravených rýh ukotvíte siete a rohože, čím výrazne znížite riziko, že by pri prudkých prívalových dažďoch mohla voda pretekať pod nimi alebo že sa rohože začnú vplyvom tečúcej vody postupne zosúvať zo svahu dolu.

Zlá pokládka protieróznej rohože

Na fotografii vyššie vidíte, ako by inštalácia protieróznej rohože nemala vyzerať. Okrem absencie kotevných rýh je zrejmé, že terén nebol pred inštaláciou správne zarovnaný a rohož neprilieha k podkladu.

Ďalším problémom je chybná inštalácia – rohože a siete sa pokladajú po spádnici (nie po vrstevnici ako v tomto prípade). Ako pri pokládke protieróznej ochrany postupovať, aby splnila svoj účel?

TIP: Pozrite sa na ďalšie chyby pri pokládke protieróznych rohoží, aby ste sa ich mohli včas vyvarovať. Ušetríte si mnoho námahy a financií na prípadnú nápravu škôd.

2. Pokládka protieróznych rohoží a sietí

1. krok: Keď máte svah pripravený, môžete položiť protieróznu ochranu. Rohože a siete o väčších rozmeroch sa väčšinou dodávajú v rolách (sú skladnejšie a lepšie sa s nimi na svahu manipuluje). Tie môžete premiestňovať aj ručne: vyhnite sa ale vláčeniu rohoží po zemi, aby ste ich neopatrným zachádzaním nepoškodili.

Následne role rozviňte v korune svahu smerom dolu – a ako už viete, pokladajú sa v smere spádu terénu. Role pokladajte s presahom 10–15 cm.

2. krok: Protierózne rohože a siete je potrebné k svahu upevniť vhodnými kotviacimi prvkami. Najčastejšie sa využívajú oceľové kotviace skoby. Dĺžka použitých skôb sa odvíja od typu pôdneho podložia a sklonu svahu (pre strmšie svahy nad 30° je potrebné použiť skoby dĺžky 30 cm, pre menej strmé svahy postačia skoby kratšie).

TIP: Aké množstvo kotviacich prvkov použiť? Pozrite sa na schému, ktorá vám kotvenie rohoží a sietí uľahčí (nezabudnite pritom vziať do úvahy sklon vášho svahu).

3. krok: Nakoniec ukotvite rohože tiež v päte a korune svahu a zasypte kotevné ryhy nepriepustnou zeminou (ílom, hlinou).

Ak dávate prednosť názornej ukážke, pozrite sa na inštaláciu protieróznej ochrany na videu.

3. Vysadenie vegetácie

Vegetáciu je možné zasadiť na svahu aj po pokládke protieróznej ochrany. Ak budete pracovať opatrne, nemusíte sa báť, že poškodíte ich štruktúru. Najskôr po spádnici vyrežte do sietí otvory v tvare X alebo Y. Do pripravených otvorov vysaďte vegetáciu a potom k rastlinkám sieť prihrňte (pri výsadbe sa rohože obvykle nekotvia).

TIP: Ak potrebujete protieróznu sieť nastrihnúť alebo ju skrátiť na požadovaný rozmer, môžete použiť nožnice na plech. Na delenie rolí je možné využiť uhlovú brúsku alebo motorovú pílu.

Časté otázky pri inštalácii protieróznej ochrany

Čo vás najčastejšie zaujíma predtým, než sa pustíte do stabilizácie svahu za pomocí protieróznych sietí a rohoží? Odpovede od odborníkov nájdete nižšie.

1. Aký je rozdiel medzi jutovými a kokosovými sieťami (rohožami)?

Zásadné rozdiely medzi jutovými a kokosovými vláknami sú v životnosti a cene protieróznej ochrany. Jutové textílie s nižšou gramážou sú vhodnejšie do menej príkrych svahov (so sklonom do cca 30°). Funkčná životnosť jutových sietí sa pohybuje v rozmedzí 12–24 mesiacov (oproti tomu, životnosť kokosových sietí býva 24–35 mesiacov).

Tiež z tohto dôvodu je protierózna ochrana z jutových vlákien obvykle o niečo lacnejšia. Využijete ju najmä v prípadoch, keď na svahoch vysadíte rýchlo rastúce rastliny, ktoré už v nadchádzajúcej sezóne môžu vytvoriť vegetačný kryt a prevziať funkciu ochrany proti erózii.

Kokosová sieť na spevnenie svahu

2. Ako dlho vydrží protierózna ochrana na svahoch?

Pri každom produkte uvádza výrobca odhadovanú funkčnú životnosť: pri jutových textíliách sa životnosť pohybuje okolo 12–24 mesiacov, kokosové siete (niekedy označované ako kokosové geotextílie) majú životnosť cca 24–36 mesiacov.

Prečo je táto hodnota skôr orientačná? Je potrebné si uvedomiť, že sa jedná o prírodný materiál, ktorého rozklad v podstate začína už v momente pokládky na svahu. Siete a rohože môžu vydržať aj dlhšie (v niektorých prípadoch aj päť rokov – ale už skôr sa začínajú vplyvom vonkajších činiteľov trhať a rozkladať).

Životnosť sa vždy odvíja od konkrétnych podmienok v miestach inštalácie (poloha svahu vzhľadom k svetovým stranám, intenzita slnečného svitu, množstvo zrážok atď.), teda univerzálna odpoveď na otázku "Ako dlho mi textília na svahu vydrží?" neexistuje.

Rozkladné procesy vždy zohrajú svoju rolu, a to aj v prípade, že sa rozhodnete použiť kokosové siete s vyššou plošnou hmotnosťou. V takých prípadoch môže byť rozpad vlákien pomalší, ale nikdy sa úplne nezastaví. Avšak v dobe, keď sa rozloží úplne, bude už svah pokrytý vegetáciou, ktorá funkciu protieróznej ochrany prevezme.

Protierózna kokosová sieť vyztužená ocelovou sieťou

3. Ako udržať mulčovaciu kôru vo svahu, aby ju nesplavovala voda?

Pokiaľ proti burine nechcete použiť netkané textílie, môžete v kombinácii s kokosovými sieťami využiť tiež mulčovaciu kôru. Na bežný svah vám postačí napr. kokosová sieť Geomanet K400 EKO, ktorá má veľkosť oka 3,5 cm. Kokosovú geotextíliu položíte na svahu (podľa návodu vyššie) a skrze otvory nasypete mulčovaciu kôru.

Upozornenie: Udávaná veľkosť ôk je opäť skôr orientačná. Hodnotu udáva výrobca (vzhľadom k výrobnému procesu ale ani on nezaručí, že všetky oká budú mať zhodnú veľkosť). Kokosové siete s vyššou gramážou sú pre kôru menej vhodné: ich vlákna sú husto spletené, veľkosť ôk je tým pádom menšia.

Inštaláciou protieróznej siete v kombinácii s mulčom docielite čisto prírodného riešenia, bez toho aby vám prvé dažde splavili všetku kôru zo svahu dolu. Skôr alebo neskôr, ale časť mulču voda najskôr odplaví, naviac rovnako ako iné prírodné materiály podlieha rozkladu. Preto je potrebné čas od času kôru na svahoch doplniť.

4. Pre ktoré pôdy (nie)sú protierózne siete a rohože vhodné?

Ak máte na záhrade ílovité alebo kamenité podložie, môžete využiť práve kokosové siete. Na piesčitý terén sú naopak vhodnejšie rohože, napr. kokosová rohož Geomat K-P. Všeobecne povedané, čím náchylnejší je svah k erózii, tým vhodnejšia je rohož: oproti sieti zaisťuje úplné pokrytie svahu a silnejší prívalový dážď po nej ľahšie stečie.

Chcete sa dozvedieť viac?

Zaujali vás spomínané možnosti a radi by ste sa čo najskôr pustili do práce?

Prečítajte si, ktoré rastliny sú ideálne na spevnenie svahu, aby ste pre svažitý terén blízko domu vybrali správnu vegetáciu. Záhrada už pre vás nebude tŕňom v oku, ale naopak pýchou, ktorú vám susedia môžu závidieť.

Produkty uvedené v článku

Vaše dotazy

Náš profesionálny personál Vám pomôže s výberom a vysvetlí všetky spôsoby a postupy použitia ponúkaných výrobkov.

Hotline Potrebujete poradiť s výberom tovaru alebo objednávkou?
+421 233 070 466 info@geomall.sk V pracovných dňoch od 8:00 do 16:00
alebo nechajte na seba kontakt a my Vám zavoláme
Kliknutím na „Odoberať“ vyjadrujete súhlas so spracovaním e-mailu podľa našich zásad spracovanie osobných údajov.

Žiadna otázka nebola nájdená. Spýtajte sa ako prvý.

Potrebujete poradiť? Neviete, ktorý produkt vybrať? Akú variantu? Nestrácajte čas samoštúdiom informácií na internete. Náš profesionálni personál Vám pomôže s výberom a vysvetlí všetky spôsoby a postupy použití ponúkaných výrobkov. Poslať otázku

Blog

Recenzia: 7 najlepších skleníkov pre rok 2024

Uvažujete nad kúpou nového skleníka, v ktorom si vypestujete zásobu čerstvého ovocia a zeleniny? Ak sa nechcete v nekonečnej ponuke rôznych modelov skleníkov na trhu stratiť, čítajte ďalej. 🙋‍♂️ Pripravili sme pre vás zoznam siedmich najlepších záhradných skleníkov, vrátane hodnotenia od pestovateľov, ktorí si skleník už zaobstarali.

Jutové a kokosové geotextílie a ich využitie (aktualizované)

Potrebujete ochrániť svah proti erózii? Inštalácia protieróznych rohoží alebo sietí je skvelým riešením. O spevňovaní povrchu svahov pomocou prírodných materiálov sa viac dozviete v tomto článku.

Spevnenie brehu: Objavte účinné a ekologické riešenie

Preteká okolo vášho pozemku rieka alebo potok a obávate sa, že divoká voda jedného dňa odnesie časť vášho pozemku? Prečítajte si, ako spevniť breh vodného toku aj inak ako guľatinou alebo tvárnicami. 
Hotline Potrebujete poradiť s výberom tovaru alebo objednávkou?
+421 233 070 466 info@geomall.sk V pracovných dňoch od 8:00 do 16:00
Cookies pomáhajú Vám i nám

My, GEOMAT s.r.o., oceníme Váš súhlas s použitím súborov cookies, aby sme Vám mohli spríjemniť nakupovanie na našom webe, uľahčiť Vám celý rad krokov pri nákupe a sami sa mohli stále zlepšovať. Kliknutím na tlačidlo „Áno, v poriadku“ súhlasíte s uložením cookies do Vášho prehliadača, vďaka ktorým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti nájdete na stránke „Informácie o cookies“.