+421 233 070 466 (Po-Pi 8:00-16:00)
Krajina doručenia

Geobunky: ich výhody a možnosti využitia

Potrebujete spevniť záhradný svah, príjazdovú cestu k domu alebo paddock pre kone? Jedným z možných riešení môže byť použitie tzv. geobuniek. Čo to vlastne geobunky sú a kedy sa oplatí popremýšľať o ich využití?

Čo sa v článku dozviete?

(Nemáte času nazvyš? Kliknite na ľubovoľnú kapitolu a prečítajte si, čo vás práve zaujíma.)

Inštalácie geobunek na svahu v Poprade

Čo sú to geobunky?

Bežne nájdete niekoľko definícií, čo sú to vlastne geobunky. Napríklad sa dozviete, že geobunky majú podobu "…trojrozmernej priepustnej štruktúry a svojím tvarom pripomínajú včelí plást."

Alebo zistíte, že geobunky sú: "Roztiahnuteľné bunkové systémy vyrobené z vysokohustotného polyetylénu, ktoré slúžia ako protierózna ochrana svahov a konštrukčný základ."

Ďalšia definícia charakterizuje systém geobuniek ako "sústavu na povrchu vzorovaných pásov", ktoré sú "spojené do série súbežnými zvarmi kolmými na pozdĺžnu os."

Nám v tejto chvíli stačí vedieť, že sa jedná o ľahký priestorový bunkový systém vyplňovaný zásypom (zeminou, štrkom apod.), ktorý sa používa v celom rade stavebných aj záhradných realizácií. Napríklad pokiaľ potrebujete stabilizovať svahy za domom, brehy riečneho koryta alebo spevniť parkovaciu plochu.

TIP: Potrebujete chrániť svah proti erózii, ale uprednostňujete riešenie z prírodných produktov? Prečítajte si, aké výrobky sú pre spevnenie svahov vhodné.

Vlastnosti a použitie geobuniek v praxi

Geobunky boli vyvinuté v 70. rokoch 20. storočia. Americké armádne zložky vtedy požadovali efektívne riešenie pre spevnenie piesčitých komunikácií, ktoré pravidelne využívala ťažká vojenská technika.

Materiály, ktoré sa odborní pracovníci pokúšali využiť, zahŕňali papier, hliník aj recyklované suroviny. Kvôli odpovedajúcim technickým vlastnostiam sa však nakoniec presadila výroba geobuniek z plastov – vysokohustotného polyetylénu (HDPE).

Aké sú prednosti vysokohustotného polyetylénu?

  • Optimálne rozloženie a prenos síl pri opakovanom zaťažení
  • Odolnosť voči vyšším teplotám a chemicky aktívnym látkam
  • Recyklovateľnosť a ekologická šetrnosť k životnému prostrediu
  • Jednoduchý proces zvárania pásov a ľahká manipulácia

Kde a akým spôsobom sa geobunky využívajú?

Pre ich technické vlastnosti sa môžete s geobunkami stretnúť v rôznych realizáciách. Najčastejšie použitia uvedieme nižšie.

1. Stabilizácia podkladových vrstiev

Systém geobuniek je možné využiť pri výstavbe cestných komunikácií alebo napríklad príjazdovej cesty k rodinnému domu. Výplň geobuniek (viac si o tom povieme nižšie) znižuje napätie na podložnej vrstve. Výplňový materiál má obmedzenú hybnosť, naviac uľahčuje roznos síl po celej ploche, a tým okrem iného. zvyšuje únosnosť vozovky.

Geobunky ako stabilizácia podkladných vrstev

2. Protierózna ochrana svahov

Na svahoch sa geobunky využívajú ako trvalé protierózne riešenie, tzn. chráni svah napr. pred eróznymi účinkami dažďovej vody. Podobne sa využívajú na dne alebo na bokoch korýt riek, kde redukujú pôsobenie vodnej erózie.

 Geobunky ako protierózna ochrana svahov

3. Stabilizácia (vnútorné spevnenie) zemných svahov

Geobunky nachádzajú využitie tiež v oporných konštrukciách pre stabilizáciu veľmi strmých svahov (jedná sa o náročnejšie stavebné aplikácie, ktoré sa v mnohých prípadoch nezaobídu bez posúdenia špecializovanými pracovníkmi). Pri tejto aplikácii sa ale omnoho častejšie ako geobunky používajú výstužné geomreže.

 Stavbe operného múru z geobunek

TIP: Plánujete výstavbu oporného múru alebo úpravu strmého svahu, ktorý si vyžaduje odborný dohľad? Pozrite sa, ako vám môžeme pomôcť.

Vzhľad, parametre a inštalácia geobuniek

Ako teda geobunky vyzerajú a na akom princípe fungujú? S odpoveďou vám pomôže nasledujúci obrázok.

Geobunky pre spevnenie svahov

Vidíte, že geobunky tvoria zvarené pásy, ktoré majú pri roztiahnutí tvar včelieho plástu. Pre zjednodušenie je možné si štruktúru geobuniek predstaviť ako harmoniku: pásy sú v rámci prepravy preložené na seba. Rozťahujú sa až pri inštalácii (ukotvení) v teréne.

Vzniknuté otvory – bunky – sa zasypú výplňovým materiálom. Plnivo zvyšuje stabilitu bunkového systému a umožňuje rozloženie záťaže v zemine. Vďaka tomu vytvárajú geobunky tuhý podklad (funkciu geobuniek si tu môžeme predstaviť ako "polotuhú dosku"), ktorý spevní podložie.

Ako plnivo sa obvykle využíva piesok, štrk, hlina, drvený kameň alebo zemina, ktorú odoberieme pred inštaláciou geobuniek priamo z miesta položenia. Voľba vhodného materiálu sa odvíja od podmienok konkrétnej realizácie, uvažovaného zaťaženia apod.

Neohrozia geobunky rastúcu vegetáciu?

Otázka, ktorú si možno položíte, pokiaľ sa chystáte pomocou geobuniek spevniť svah pri dome. Ako to teda je? Ak sa pozriete na štruktúru geobuniek bližšie, zistíte, že bunky majú po stranách drobnú perforáciu.

Dierovanie zvyšuje uhol trenia medzi výplňovým materiálom a stenou geobunky, a naviac prepúšťa vodu, živiny a mikroorganizmy ku koreňom rastlín.

Geobunky nezamedzia rastu rastlín. Ak budete chcieť na svahu vysadiť plazivky alebo iný druh vegetácie, rastliny postupne systémom buniek prerastú a celú konštrukciu spevnia. Neutrpí ani estetická stránka – svah nenaruší dojem z vašej záhrady.

Nevylučujú plastové materiály toxické alebo iné nebezpečné látky?

V súvislosti s výsadbou vegetácie sa tiež často stretávame s otázkou, či geobunky – s ohľadom na plastový materiál, z ktorého sú vyrobené – nevylučujú do pôdy škodlivé látky.

Odpoveď znie: nie. Geobunky, resp. polyetylén, neuvoľňujú žiadne škodliviny, ktoré by sa negatívne podpísali na zdraví vysadených rastlín. Stačí sa nakoniec rozhliadnuť v najbližšom okolí – na tento výrobný materiál narazíte pri výrobe potravinových fólií, vodovodného potrubia či kojeneckých fliaš. Na jeho zdravotnú nezávadnosť sú preto kladené vysoké nároky.

Aká je životnosť geobuniek pri inštalácii vo svahoch?

Geobunky sa radia do kategórie trvalej protieróznej ochrany (na rozdiel od prírodných materiálov, u ktorých začínajú rozkladné procesy de facto už v momente inštalácie na svahoch). Odolávajú bežným klimatickým vplyvom a ich životnosť sa pri štandardných podmienkach počíta v rádoch desiatok rokov.

Na aký sklon svahu sú geobunkové systémy vhodné?

Pri spevnení svahov sa bežne geobunky používajú do sklonu cca 40°, výber konkrétneho výrobku určujú individuálne podmienky (sklon, únosnosť podložia, zaťaženie, aký účel majú geobunky plniť…).

Záleží tiež na druhu výrobku: geobunky sa vyrábajú v rôznych výškach, pričom správny výber závisí práve na zamýšľanom využití. Možné použitia geobuniek:

  1. geobunky s výškou min. 50 mm => spevnenie záhradných chodníčkov, mierne svahy (sklon do 30°)
  2. geobunky s výškou min. 100 mm => spevnenie svahov (sklon nad 30°), príjazdová cesta, paddocky
  3. geobunky s výškou min. 150 mm =>spevnenie strmších svahov (sklon do cca 40°), parkovacie státia

Pre náročnejšie realizácie sa vyrábajú aj vyššie geobunky (výška buniek 200 mm aj viac), ale pre väčšinu záhradníckych realizácií si vystačíte s rozčlenením uvedeným vyššie.

Ukázka realizácie – Geobunky na svahu (Dobrovice, Česko)

Inštalácia geobuniek na spevnenie svahu

Aby geobunky splnili zamýšľaný cieľ, je potrebné dodržať správny inštalačný postup. Ako pri inštalácii postupovať?

1. Príprava terénu

Najskôr odstránime nerovnosti (tj. zasypeme priehlbiny, ryhy…), aby sme mohli geobunky pokladať na viac menej zarovnaný svah. Odstránime kamene, drevo alebo sa zbavíme nežiaducej buriny.

2. Vyhĺbenie kotevných rýh

V korune a päte svahu vytvoríme kotevní ryhy, do ktorých geobunky ukotvíme. V opačnom prípade by napr. prudké prívalové dažde mohli spôsobiť zosúvanie geobunkových pásov po svahu dolu a výrobok by nesplnil svoju funkciu.

Ryhy by mali mať takú hĺbku, aká je výška geobuniek + 200 – 500 mm (podľa podmienok konkrétnej realizácie). Táto podmienka platí pre geobunky výšky 50 – 200 mm, ktoré sa bežne na spevnenie svahov využívajú).

3. Pokládka geobuniek

Na  takto pripravený svah môžeme rozvinúť pásy geobuniek. Ukladajú sa vždy po spádnici (teda z vrchu svahu smerom dolu), nikdy nie na šírku (po vrstevnici). Pri inštalácii na vrcholu svahu nezabudnite, že pásy musíte v korune ukotviť.

4. Spájanie a kotvenie geobuniek

Následne je potrebné spojiť jednotlivé sekcie a pásy ukotviť v ploche. Informácie o tom, ako pri tomto kroku postupovať, upravuje technická dokumentácia, resp. riešenie sa opäť odvíja od podmienok danej realizácie.

Na rozdiel od prírodných protieróznych sietí a rohoží sa geobunky neupevňujú klasickými drevenými kolíkmi alebo oceľovými skobami. Pre tieto účely sa využívajú najčastejšie kotvy vyrobené narezaním a ohnutím tzv. roxorov (oceľová betonárska výstuž). Na spájanie geobuniek postačia elektrikárske sťahovacie pásky (bindery).

5. Zasypanie kotevných rýh

V momente, keď je geobunkový systém riadne ukotvený, zasypte kotevné ryhy. Na záver bude potrebné vyplniť tiež samotné geobunky.

6. Výplň geobuniek

Ako výplňový materiál môžete použiť (opäť v závislosti na parametroch daného projektu) ornicu alebo štrk. Zásyp vykonávame v oboch prípadoch od spodnej časti svahu smerom nahor. Výška plniva je rovná výške bunky + navýšenie cca 25–50 mm.

Navýšenie sa vykonáva predovšetkým z toho dôvodu, že s postupom času bude materiál "zosadať" (či už vplyvom vonkajších klimatických zmien alebo pri zaťažení plochy).

7. Výsev

Do buniek vyplnených zeminou nakoniec pridáme trávne osivo, pokiaľ chceme svah zatrávniť.

TIP: Stiahnite si náš inštalačný postup v PDF, kde nájdete podrobné informácie k inštalácii geobuniek a tiež ďalších druhov protieróznej ochrany na svahoch.

Ďalšie dôležité informácie pre výber geobuniek

Keď už viete, ako pri inštalácii postupovať, máme pre vás ešte jeden konkrétny typ. Pri výbere geobuniek z nášho sortimentu sa stretnete s údajmi, ktoré vás v prvej chvíli môžu trochu zmiasť. Ako príklad uvádzame konkrétny model geobuniek – Geomacell. okrem názvu a rozmerov výrobku sa pri každej variante nachádza tiež počet geobuniek na m²/výška geobuniek:

Názov geobunek s popisom parametrov

Pokiaľ už rozumiete tomu, koľko buniek máte na m², bude vás ďalej zaujímať, akú variantu vybrať pre konkrétny sklon svahu a typ zásypu. Pre tieto vzťahy existuje obecné odporúčanie vyjadrené nasledujúcim obrázkom:

geobunky - zásyp vs. sklon

Pokiaľ napr. na svahu so sklonom 35° použijete na zásyp geobuniek piesčitú hlinu, odporúča sa výber varianty s vysokým počtom buniek na m², napr. 32 a viac. Pri miernych svahoch do 30° so zásypom ostrohranným štrkom môžete zvoliť variantu s menším počtom buniek na m², napr. 22 a menej.

Máte ďalšie otázky?

Potrebujete poradiť s výberom geobuniek pre vaši stavbu? Kontaktujte našich špecialistov, ktorí vám zodpovedia ďalšie otázky.

Alebo si rovno vyberte geobunky, ktoré budú optimálne pre vašu realizáciu.

Vaše dotazy

Náš profesionálny personál Vám pomôže s výberom a vysvetlí všetky spôsoby a postupy použitia ponúkaných výrobkov.

Hotline Potrebujete poradiť s výberom tovaru alebo objednávkou?
+421 233 070 466 info@geomall.sk V pracovných dňoch od 8:00 do 16:00
alebo nechajte na seba kontakt a my Vám zavoláme
Kliknutím na „Odoberať“ vyjadrujete súhlas so spracovaním e-mailu podľa našich zásad spracovanie osobných údajov.

Žiadna otázka nebola nájdená. Spýtajte sa ako prvý.

Potrebujete poradiť? Neviete, ktorý produkt vybrať? Akú variantu? Nestrácajte čas samoštúdiom informácií na internete. Náš profesionálni personál Vám pomôže s výberom a vysvetlí všetky spôsoby a postupy použití ponúkaných výrobkov. Poslať otázku

Blog

Recenzia: 7 najlepších skleníkov pre rok 2024

Uvažujete nad kúpou nového skleníka, v ktorom si vypestujete zásobu čerstvého ovocia a zeleniny? Ak sa nechcete v nekonečnej ponuke rôznych modelov skleníkov na trhu stratiť, čítajte ďalej. 🙋‍♂️ Pripravili sme pre vás zoznam siedmich najlepších záhradných skleníkov, vrátane hodnotenia od pestovateľov, ktorí si skleník už zaobstarali.

Jutové a kokosové geotextílie a ich využitie (aktualizované)

Potrebujete ochrániť svah proti erózii? Inštalácia protieróznych rohoží alebo sietí je skvelým riešením. O spevňovaní povrchu svahov pomocou prírodných materiálov sa viac dozviete v tomto článku.

Spevnenie brehu: Objavte účinné a ekologické riešenie

Preteká okolo vášho pozemku rieka alebo potok a obávate sa, že divoká voda jedného dňa odnesie časť vášho pozemku? Prečítajte si, ako spevniť breh vodného toku aj inak ako guľatinou alebo tvárnicami. 
Hotline Potrebujete poradiť s výberom tovaru alebo objednávkou?
+421 233 070 466 info@geomall.sk V pracovných dňoch od 8:00 do 16:00
Cookies pomáhajú Vám i nám

My, GEOMAT s.r.o., oceníme Váš súhlas s použitím súborov cookies, aby sme Vám mohli spríjemniť nakupovanie na našom webe, uľahčiť Vám celý rad krokov pri nákupe a sami sa mohli stále zlepšovať. Kliknutím na tlačidlo „Áno, v poriadku“ súhlasíte s uložením cookies do Vášho prehliadača, vďaka ktorým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti nájdete na stránke „Informácie o cookies“.