+421 233 070 466 (Po-Pi 8:00-16:00)
Krajina doručenia

Realizácia zelenej strechy: Čo budete pri výsadbe potrebovať?

Realizácia zelenej strechy nie je tak náročná, ako by sa mohlo zdať. Zvlášť, pokiaľ máte v pláne vytvoriť extenzívnu zelenú strechu, ktorá má oproti intenzívnym strechám omnoho menšie nároky. Prinášame jednoduchý návod, ako postupovať, nech sa môžete čo najskôr tešiť z prírodnej strechy.

Pri výstavbe je najdôležitejší výber vhodných materiálov, ktoré sa položia v správnej skladbe. Dôležitá je aj dobre vyhotovená izolácia, ktorá zabráni presakovaniu dažďovej vody do nižších úrovní strešnej konštrukcie. Nebudete si musieť robiť starosti s navlhnutým murivom a môžete naplno využívať všetky výhody, ktoré zelená strecha prináša.

Bez čoho sa behom stavebných prác nezaobídete? Poradíme vám, ako na výsadbu vegetačnej strechy krok za krokom, aby ste celý proces zvládli vlastnými silami.

Prečo práve zelená strecha?

Extenzívne zelené strechy majú rad predností: zachytávajú nečistoty z ovzdušia, znižujú výdaje za vykurovanie, klimatizáciu alebo stočné. Extenzívnu zelenú strechu môžete vysadiť aj na menších plochách, napr. na streche pergoly, garáže, záhradnej kôlne alebo prístrešku pre domáce zvieratá.

Oproti intenzívnym zeleným strechám, ktorých náklady sa môžu vyšplhať až do niekoľko tisíc eur, sú finančne aj časovo omnoho menej náročné. Naviac potrebujú len minimálnu údržbu, preto ich môžete realizovať na strechách rôznych veľkostí. Extenzívna zelená strecha sa dobre vyníma napríklad na

 • rodinnom dome,
 • záhradnom domčeku (altáne, kôlne, pergole),
 • prístrešku pre hospodárske zvieratá.

Skladba extenzívnej zelenej strechy

V odborných publikáciách alebo na internete môžete nájsť rozdielne zloženie vegetačných striech. Prečo je to tak? Zásadný je konkrétny typ zelenej strechy, popr. druhy vysádzaných rastlín.

Intenzívne zelené strechy s vyššou vrstvou strešného substrátu, v ktorej môžu zakoreniť menšie kríky alebo stromčeky, sa nezaobídu bez inštalácie protikoreňových fólií, ktoré zamedzujú prerastaniu koreňov do strešného plášťa.

Oproti tomu, extenzívne zelené strechy tvoria väčšinou (suchomilné) rastliny, ktoré vyžadujú malé množstvo strešného substrátu (cca 2–4 cm). V malom množstve zeminy nedokáže zakoreniť ani náletová burina, ktorej korienky by mohli narušiť štruktúru strechy.

Čo potrebujeme pri výstavbe extenzívnej rozchodníkovej zelenej strechy (od spodnej vrstvy navrch)?

 1. Izoláciu proti vode (nemusí byť súčasťou skladby a mala by byť dokončená pred realizáciou vlastnej zelenej strechy)
 2. Separačnú geotextíliu 300g
 3. Nopovú fóliu
 4. Filtračnú geotextíliu 100g
 5. Príslušenstvo (ukončovacie lišty, dištančné spojky, ochranu strešnej vpuste)
 6. Strešný substrát, drobné kamenivo (okrúhliaky)
 7. Rezky rozchodníkov alebo rozchodníkový koberec

Ako na realizáciu zelenej strechy svojpomocne? Kompletný návod s fotografiami

V auguste 2020 sme zrealizovali extenzívnu zelenú strechu na rodinnom dome. Pozrite sa, ako sme postupovali.

1. Príprava strechy

Strešnú plochu najskôr zbavíme nečistôt (náletových drevín, vtáčieho trusu, stojatej dažďovej vody …) a akýchkoľvek predmetov, ktoré by mohli poškodiť spodné vrstvy skladby strechy.

Úklid pred výsadbou zelenej strechy

2. Príprava materiálu

Pred začiatkom činnosti skontrolujte, či máte všetok potrebný materiál a navezte ho čo najbližšie k miestu realizácie. Pri realizácii strechy sa budete pohybovať vo väčšej výške, preto odporúčame dbať na opatrnosť. Pri výške nad 3 metre sa zaistite proti pádu.

Príprava materiálu pred realizácjou zelenej strechy

3. Izolácia strešnej plochy

Hydroizolačná vrstva strechy proti vode bola už hotová a nemuseli sme ju riešiť. Ale vzhľadom k vysokej atike by pri výške realizovanej skladby nedosiahla zeleň k jej hornej hrane a to by nevyzeralo pekne.

V tomto prípade sme na zvýšenie plochy použili vyrovnávaciu vrstvu z polystyrénových dosiek, ktoré strechu zároveň tepelne izolujú. Aby mohla dažďová voda pretekať medzi a pod doskami, vytvorili sme medzi a pod nimi škáru pomocou dištančných spôn používaných pri pokládke dlažby.

Materiál pripravený pre výsadbu zelenej strechy

4. Odvodnenie zelenej strechy

Pokiaľ nechcete, aby vám do domu zatekalo a dochádzalo ku zbytočnému obmedzovaniu životnosti strešného plášťa, je potrebné zaistiť správne odvodnenie zelenej strechy. To môžete riešiť spravidla dvoma spôsobmi: vonkajším a vnútorným odvodnením. Po vonkajšej strane odvádzate vodu po fasáde (plechovými alebo plastovými odkvapmi), zatiaľ čo v druhom prípade využijete strešnú vpusť a zvodové potrubie, ktoré odvádza dažďovú vodu preč zo strechy.

Aby nedošlo k zaneseniu strešnej vpuste štrkom alebo inými nežiadúcimi predmetmi, môžete nad vpusť nainštalovať špeciálny ochranný kryt. Nemajte obavy, že by vašu strešnú záhradu hyzdil: po pokládke poslednej vrstvy a zakorenení zelene budú rastliny dosahovať k vrchnej časti krytu, a tým ju šikovne skryjú pred zrakmi okolia.

 Tip TIP: S prípadnou strešnou vpusťou počítajte aj pri pokládke materiálu. Minimálna výška izolácie v mieste vpuste je 40 mm (pri nižšej vrstve by už nástavec vpuste nešiel zasunúť; jej konštrukcia to neumožňuje).

Vpust pri realizácii zelenej strechy

5. Montáž ukončovacej lišty

Ukončovacie štrkové lišty slúžia nie len k ohraničeniu plochy zelenej strechy, ale zároveň udržujú materiál na mieste. Lišty, ktoré vidíte na obrázku, máte zložené behom chvíľky: každá lišta obsahuje spojku pomocou ktorej jednoducho napojíte ďalší diel (viď obrázok nižšie). Spojky sú súčasťou zakúpených líšt. Nič nemusíte vŕtať ani skrutkovať.

Upevnenie lišty pri okraju strechy

Pokiaľ aj tak potrebujete upraviť tvar lišty, môžete ju v miestach ohybu jednoducho narezať uhlovou brúskou

Narezanie okrajovej lišty pri realizácii zelenej strechy

6. Štrkový zásyp

Štrk neslúži v plochých strechách len ako pohľadová vrstva. Zároveň predlžuje životnosť hydroizolácie a funguje ako protipožiarna prevencia. Kamenivo nesmie obsahovať veľké percento jemných častíc, ktoré by mohli zaniesť odtoky alebo hydroizolačnú fóliu. Dôležité je tiež počítať s dodatočným zaťažením zelenej strechy.

Príklad: Vrstva štrku frakcie 16/32 hrúbky 50 mm zaťaží strechu v priemere o cca 90 kg/m2. Nezabudnite to zohľadniť pri výpočte celkového zaťaženia strechy.

Štrk na obkladku zelenej strechy

7. Separačná geotextilie

Akonáhle máme počiatočné prípravy za sebou, môžeme položiť prvú vrstvu zelenej strechy. Tou je netkaná geotextília s plošnou hmotnosťou 300 g/m2, ktorá slúži ako ochranná vrstva hydroizolácie pred mechanickým poškodením. V tomto prípade sme použili netkanú geotextíliu Colorgen T 300g, ktorú sme položili po celej ploche zelenej strechy.

Pokládka separačnej geotextilie pri realizácii zelenej strechy

8. Hydroakumulačná vrstva

Na netkanú geotextíliu umiestnime špeciálnu nopovú fóliu určenú pre zelené strechy (má väčšie nopy a perforáciu pre odtok prebytočnej vody), ktorá nám poslúži v súvrství zelenej strechy ako hydroakumulačná vrstva. Strešná nopová fólia sa dodáva v menších rolkách, čím sa uľahčí ich prevážanie a následná manipulácia. Po rozbalení ju môžete pomocou obyčajného noža rozrezať na požadovaný rozmer.

Inštalácia nopovej fólie pro realizácii zelenej strechy

Pri inštalácii fólie musia nopy smerovať smerom dolu. Fólia sa prekladá vždy s presahom dvoch radov nopov.

Pokládka nopovej folie

Nopová fólia funguje ako zásobáreň vody pre vegetáciu. V "kalíškoch" zadržuje závlahu, ktorú rastliny potrebujú pre rast, zatiaľ čo prebytočnú dažďovú vodu odvádza perforáciami ku vpusti a následne preč zo strechy. Súčasne zabraňuje premokreniu nižších vrstiev zelenej strechy.

Nopová fólia ako hydroakumulačná vrstva pri realizácii zelenej strechy

Rekapitulujeme: V tejto chvíli máte vyriešenú strešnú izoláciu, položenú ochrannú geotextíliu a na ňu nainštalovanú nopovú fóliu. Môžete teda prejsť k ďalšiemu kroku.

Hydroakumulačná vrstva na zelenej streche

9. Filtračná geotextília

Hydroakumulačnú vrstvu je potrebné chrániť pred poškodením a hlavne proti vyplavovaniu jemných častí pôdneho substrátu, ktoré by ju mohli zaniesť. Pre tieto účely je možné využiť filtračnú geotextíliu Geotess, ktorá veľmi dobre odoláva chemikáliám aj plesniam.

tips-bulb TIP: Geotextília je bežne k dostaniu v rolkách. Pokiaľ ju potrebujete narezať, vystačíte si s uhlovou brúskou alebo pílovým kotúčom. Popr. ju po rozbalení rozstrihnete nožnicami alebo rozrežete odlamovacím nožom.

10. Extenzívny strešný substrát

Ste skoro v cieli. Na filtračnú geotextíliu umiestnite substrát, ktorý by svojím zložením mal zodpovedať nárokom strešnej vegetácie. Klasický záhradnícky substrát nie je do extenzívnej zelenej strechy vhodný, pretože neobsahuje dostatok minerálnych látok.

Extenzivný strešný substrát

Využili sme extenzivny strešný substrát, ktorý má neutrálne pH a obsahuje vyvážený pomer živín pre pestovanie rozchodníkov. Vďaka optimálnemu zloženiu zaistí správnu výživu rastlín a ušetrí vám čas aj námahu, ktoré by ste inak museli venovať starostlivosti o vysadené rastliny.

Extenzivný strešný substrát Florcom SSE

Strešný substrát rozprestrieme rovnomerne po celej ploche, aby mala vegetácia zaistený vyvážený príjem dôležitých látok. Zarovnaním povrchu si tiež uľahčíme posledný krok – umiestnenie koberca s rozchodníkmi.

10. Pokládka rozchodníkového koberca

A ako je to s výsadbou samotnej zelene? Existuje niekoľko možností, ako strechu osadiť:

 • rozhodením rozchodníkových rezkov po pripravenej ploche – následne stačí zapraviť ježkovým valcom, utužiť a zalievať
 • zapichnutím rozchodníkov do substrátu – prácnejšia metóda, ale zaobídete sa bez náradia a zvýšite šancu, že rozchodníky skôr zakorenia.
 • položením predpestovaného rozchodníkového koberca.

V uvedenom prípade sa klienti rozhodli pre tretie riešenie. Rozchodníkový koberec pochádza z českých pestovateľských miest a zaručuje okamžitý zelený efekt. Pokládka dovážaných rolí je naviac pomerne rýchla a ľahká. Pre ľahšiu manipuláciu sa dodávajú zabalené v rolkách.

Tip TIP: Pri plánovaní počítajte s tým, že sa rozchodníkové koberce dodávajú od zostávajúcich materiálov v samostatnej dodávke, pretože sa v mieste pestovania vyrežú z plochy na ktorej sa pestujú len deň pred dodávkou. Zároveň je dobré si práce naplánovať tak, aby ste mali pri dodávke kobercov strechu už pripravenú, pretože sa musí, aby nevysychali, položiť ideálne najneskôr do jedného dňa po dodávke. V prípade odkladu pokládky je potrebné rozchodníkové koberce uchovať v chlade a dostatočnej vlhkosti. Napriek tomu s pokládkou neváhajte, pretože môže dôjsť k ich poškodeniu.

Rozchodníkový koberec na paletách

Pred položením rozchodníkových kobercov zalejeme strešný substrát. Prácu vám uľahčí zavlažovacia pištoľ s pohodlnou reguláciou vody, ktorú môžete napojiť na záhradnú hadicu.

Pripravenú plochu potom môžete začať pokrývať rozchodníkovým kobercom.

Pokiaľ sa koberce s rozchodníkmi mierne prekrývajú alebo potrebujete ich rozmer upraviť, môžete ich na okrajoch narezať, a pokládku si tak uľahčiť.

Úprava rozchodníkového koberce

A máte hotovo!

Hotová extenzívna zelená strecha

Realizácia zelenej strechy [Video]

Pokiaľ chcete vidieť na vlastné oči, ako výsadba prebieha, pozrite sa na video. Aby ste sa v zrýchlenej ukážke lepšie zorientovali, na ľavej strane videa nájdete grafické znázornenie jednotlivých vrstiev zelenej strechy (akonáhle pracovníci začnú s pokládkou geotextílie, objaví sa táto vrstva na obrázku apod.).

Počítame náklady na zelenú strechu

Pokiaľ premýšľate o zriadení strešnej záhrady, určite sa pýtate: Aký budem potrebovať rozpočet? Pripravili sme pre vás tabuľky, podľa ktorých si môžete spočítať cenu zelenej strechy podľa výmery plochy a množstva materiálu, ktorý budete potrebovať (ďalej uvedené ceny materiálu sú z októbra 2020, kedy článok vznikol.)

Dajme tomu, že si chcete zriadiť extenzívnu zelenú strechu na streche domu, ktorej využiteľná plocha má rozlohu 20 m2Na realizáciu budete potrebovať:

 • 3 role geotextílie Colorgen T 300g (rozmer role: 10×1 m, vrátane započítania prekladov)
 • 3 role nopovej fólie GXP PLUS 20 P 800g (rozmer jednej role: 10×1 m, vrátane započítania prekladov)
 • 3 role separačnej geotextílie Geotess 100g (rozmer jednej role: 10×1 m, vrátane započítania prekladov)
 • 18 balení strešného substrátu (objem 1 vreca: 45 l)
 • 20 rolí rozchodníkového koberca (1 rolka má 1 m2).

Náklady na základný materiál pre zelenú strechu činí: 3×10,02 € + 3×55,40 € + 3×7 € s DPH (separačná geotextília, nopová fólia, filtračná geotextília). Náklady nie sú konečné, je potrebné pripočítať cenu za strešný substrát, koberce s rozchodníkmi a za dopravu (jej výška je priamo úmerná hmotnosti a objemu materiálov a prepravnej vzdialenosti) ďalej cenu príslušenstva (lišty, náradie …) a prípadnú cenu práce.

Rýchlym prepočtom si ale môžete urobiť predbežnú predstavu o tom, koľko stojí materiál, bez ktorého sa nezaobídete. Ďalšie informácie o parametroch výrobkov nájdete v našom e-shope.

Dotácie na zelenú strechu

Záverom vás bude možno tiež zaujímať, že na výstavbu je možné získať dotačný príspevok. Pozrite sa, o aké dotácie môžete zažiadať. Pokiaľ vaša žiadosť uspeje, ušetríte nemalé peniaze.

Chcete sa dozvedieť viac?

Potrebujete ďalšie informácie? Kontaktujte našich špecialistov, ktorí vám radi poradia a pomôžu s výberom. Spoločne nájdeme to najlepšie riešenie pre vašu (zelenú) strechu.

Vaše dotazy

Náš profesionálny personál Vám pomôže s výberom a vysvetlí všetky spôsoby a postupy použitia ponúkaných výrobkov.

Hotline Potrebujete poradiť s výberom tovaru alebo objednávkou?
+421 233 070 466 info@geomall.sk V pracovných dňoch od 8:00 do 16:00
alebo nechajte na seba kontakt a my Vám zavoláme
Kliknutím na „Odoberať“ vyjadrujete súhlas so spracovaním e-mailu podľa našich zásad spracovanie osobných údajov.

Žiadna otázka nebola nájdená. Spýtajte sa ako prvý.

Potrebujete poradiť? Neviete, ktorý produkt vybrať? Akú variantu? Nestrácajte čas samoštúdiom informácií na internete. Náš profesionálni personál Vám pomôže s výberom a vysvetlí všetky spôsoby a postupy použití ponúkaných výrobkov. Poslať otázku

Blog

Recenzia: 7 najlepších skleníkov pre rok 2024

Uvažujete nad kúpou nového skleníka, v ktorom si vypestujete zásobu čerstvého ovocia a zeleniny? Ak sa nechcete v nekonečnej ponuke rôznych modelov skleníkov na trhu stratiť, čítajte ďalej. 🙋‍♂️ Pripravili sme pre vás zoznam siedmich najlepších záhradných skleníkov, vrátane hodnotenia od pestovateľov, ktorí si skleník už zaobstarali.

Jutové a kokosové geotextílie a ich využitie (aktualizované)

Potrebujete ochrániť svah proti erózii? Inštalácia protieróznych rohoží alebo sietí je skvelým riešením. O spevňovaní povrchu svahov pomocou prírodných materiálov sa viac dozviete v tomto článku.

Spevnenie brehu: Objavte účinné a ekologické riešenie

Preteká okolo vášho pozemku rieka alebo potok a obávate sa, že divoká voda jedného dňa odnesie časť vášho pozemku? Prečítajte si, ako spevniť breh vodného toku aj inak ako guľatinou alebo tvárnicami. 
Hotline Potrebujete poradiť s výberom tovaru alebo objednávkou?
+421 233 070 466 info@geomall.sk V pracovných dňoch od 8:00 do 16:00
Cookies pomáhajú Vám i nám

My, GEOMAT s.r.o., oceníme Váš súhlas s použitím súborov cookies, aby sme Vám mohli spríjemniť nakupovanie na našom webe, uľahčiť Vám celý rad krokov pri nákupe a sami sa mohli stále zlepšovať. Kliknutím na tlačidlo „Áno, v poriadku“ súhlasíte s uložením cookies do Vášho prehliadača, vďaka ktorým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti nájdete na stránke „Informácie o cookies“.